Tag Archives: ترمیم و رفع سوختگی فرش

ترمیم و رفع سوختگی فرش

ترمیم و رفع سوختگی فرش در قالیشویی شهرزیبا

تماس یک شیء داغ یا آتش با فرش همواره دردسر آفرین است و به راحتی روی الیاف فرش تاثیر می گذارد ، تنها با یک سهل انگاری می تواند ظاهر یک فرش را ضایع و زشت کند و ترمیم این قسمت ها چنانچه سوختگی عمیق باشد کار آسان نمی باشد و حتی می تواند غیر […]