نکات درمورد نگهداری فرش | قالیشویی شهرزیبا

قالیشویی تهران

نکاتی درمورد نگهداری فرش
دوستان عزیز فرشهاتون رومواظب باشیدآب .چای نوشابه ریخته نشه چون دچارپوسیدگی نهفته میشه.
فرش یاپادری که جلو درحمام یا دستشویی هست چون رطوبت حمام ودستشویی حتی آب وضوممکنه رویش ریخته بشه دچارپوسیدگی نهفته میشه.
شامپوفرشی که خودتون میکشیدچون آب وکف توفرش میمونه دچارپوسیدگی نهفته میشه .
ازهمه مهمترفرش آشپزخانه که دائما باآب ورطوبت درارتباطه دچارپوسیدگی میشه.
برای پوسیدگی نیازنیست فرش شماکهنه باشه همین که چند روز رطوبت بهش برسه کافیه پوسیدگی پیداکنه که باچشم دیده نشه ولی وقتی بره قالیشویی تحت فشاردستگاه بیاد پاره بشه.
ازهمه مهمتر ادراربچه که اسیدی هست بلا استثنا فرش رو میپوسونه…
پس مواظب فرشها باشین وشب عیدکه قراره تحویل قالیشویی بدین فرشی روکه احتمال میدین پوسیدگی داره حتما حتما بازدیدکنه کارشناسشون که دچارپارگی نشه.
👈 متأسفانه بعضی قالیشویی ها فرش رو میبرن توکارگاه شون بادستگاه روشویی میکنن وآبکشی نمیشه برای همین فرش شمامیپوسه معمولا نرخ هاشون کمترازنرخ اتحادیه س…نرخ اتحادیه امسال تلویزیون۵۰۰۰تا۶۰۰۰برای فرش ماشینی اعلام کرد.
👈 فرشهاتون رواگرباکاورآوردندحتما حتما ازپلاستیک خارج کنیدیا سروته پلاستیک روبازکنیدکه فرشهاتون کپک نزنه یا بپوسه

حدود۳۰سال پیش قالیشویی شهرزیبا درمنطقه غرب وشمال غرب تهران فعالیت خودراشروع کرد..درمنطقه شهران..شهرزیبا..کن..فردوس ..کاشانی..جنت آباد..کمترفرشی است که پشت آن برچسب قالیشویی شهرزیبا نباشد‌.
یکی از اولین ومعتبرترین قالیشویی های منطقه غرب وشمال غرب تهران میباشد.
باکمبودآب و وقت وماشینی شدن کارها کسب وکارقالیشویی هم رونق بیشتری پیداکرد.ودراین میان هر روزشاهدکارت وتراکت جدیدبااسامی وعناوین مختلف می شوید که خیلی ها مجازنبوده وزیر نظراتحادیه فعالیت نمیکنند.
دراین میان متأسفانه افرادشیاد وسودجویی نیز به چشم میخورندکه ازسابقه واسم واعتبارقالیشویی شهرزیبا استفاده کرده ودرپسوند قالیشویی خودآن راذکر کرده ومشتری را فریب میدهند..مانندقالیشویی پدیده شهرزیبا..که به اشتباه مشتری گمان کندهمان شهرزیبای سابق است..
یامشابه نام شهرزیبا را میزنند مثلا قالیشویی زیبا
پس همیشه مراقب افرادسودجوبوده ودرست وآگاه انتخاب کنید..

قالیشویی هم مانندهرصنف دیگری دارای اتحادیه میباشدکه میتوان مجازبودن ونبودن قالیشویی رااستعلام کرد.
حتی بعضی ازقالیشویی های مجازنیز باوجودی که زیرنظراتحادیه میباشندمتأسفانه ازنظرکیفیت کارخوب نبوده ونام وکار قالیشویی های خوب رازیرسؤال میبرندچراکه بدون هیچ اطلاع وسابقه ای دراین شغل فقط باچندخط تلفن یک نام راثبت نموده اند.پس حتما ازسابقه کاری این صنف هم اطلاعات کافی کسب نمایید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.